ОБРАЗОВАНИЕ

Цитати и изреки за образованието (2)

 • Образованието кое не ја негува волјата е образование кое го оштетува умот. Anatol Frans
 • Погрешно образовано дете е изгубено дете. Džon F. Kenedi
 • Праксата секогаш треба да се гради на добра теорија. Leonardo da Vinči
 • Телесното образование треба да е еднакво со умственото образование. Sokrat
 • Non scholae, sed vitae discimus– Не за училиште, учиме за живот. Латинска изрека
 • Се чини дека образованието без вредности од човекот создава паметен ѓавол. S. Levis
 • Целта на образованието е унапредување на знаењето и ширењето на вистината. Džon F. Kenedi
 • Лидерството и учењето се неопходни едно на друго. Džon F. Kenedi
 • Формалното образование ќе ви овозможи нормален живот. Самостојото образование ќе ви донесе богатство. Džim Ron
 • Воспитанието е поважно од образованието, не воспитување на судија или војник, туку човек! Žan-Žak Ruso
 • Нема полоши луѓе од оние кои се противат на просветлување на народот. Таквите, да можат, и сонцето би го изгаснале. Dositej Obradović
 • Ништовни се оние луѓе кои настанвничката работа ја сметаат за незначајна. Dositej Obradović
 • Девет десетини од образованието е охрабрување. Anatol Frans
 • Како тоа малите деца да се толку интелегентни, а возрасните луѓе така глупи? Мора образованието да е во прашање. Aleksandar Dima
 • Учената жена е вистински бич за својот маж, за своите деца, за своите пријатели, својата послуга и за целиот свет.Žan-Žak Ruso
 • Non progredi est regredi – Да не се напредува значи да се назадува. Латинска изрека

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: