ОБРАЗОВАНИЕ

Цитати и изреки за образованието (5)

 • Човекот кој се образувал само во училиште без друга литература, не е образован човек. Antun Gustav Matoš
 • Одликата на образованиот човек е да може да се интересира за нешто одредено, кое на крај нема да го прифати. Aristotel
 • Работите за кои сакам да знам се наоѓаат во книгите. Мој најдобар пријател е оној кој ми носи книга која не сум ја прочитал. Abraham Lincoln
 • Духовитоста е дрскост која стекнала образование. Aristotel
 • Човековото воспитание е огледало во кое се покажува личниот портрет. Johann Wolfgang von Goethe
 • Образование е можност да слушате сè и сешто, а притоа да не ги загубите нервите или самоконтролата. Robert Frost
 • Инвестирањето во знаење исплаќа најдобра камата. Benjamin Franklin
 • Корените на образованието се горки, но плодовите се слатки. Aristotel
 • Оној кој ќе ја отвори училишната врата ја затвора затворската врата. Voctor Hugo
 • Најголемата надеж на секоја земја лежи во примерното школување на младите. Erazmo Roterdamski
 • Развиј ја страста за учење. Доколку успееш во тоа никогаш нема да престанеш да растеш. Anthony D’Angelo
 • Едукацијата не е подготовка за живот – едукацијата е самиот живот. John Dewey
 • Немојте да ги лимитирате децата само на она што го имате вие научено, затоа што тие се родени во друго време. Rabindranath Tagore
 • Целта на школувањето не е знаењето, туку акцијата. Herbert Spencer
 • Образованието е златен клуч на слободата. George Washington Carver
 • Образована личност е онаа која научила како да учи и како да се менува. Carl Rogers
 • Образованието за среќниците е украс, а за несреќниците засолниште. Demokrit
 • Надежите на образованите се посилни од богатствата на неуките. Demokrit
 • Ни најдоброто воспитување не нè заштитува од лошите нагони. André Gide
 • Животот мора да биде постојано воспитување. Gustave Flaubert
 • Човекот докажува дека е добро воспитан и тогаш кога е во конфликт со невоспитан човек. Anatole France
 • Целта на воспитанието е обликување на карактерот. Herbert Spencer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: