ОБРАЗОВАНИЕ

Цитати и изреки за образованието (6)

 • Големите дела настанале со помош на генијалноста, а довршени се со внимателност. Joseph Joubert
 • Главната цел на образованието не е знаењето, туку акцијата. Herbert Spenser
 • Кој се посветува на учење секој ден станува сè поголем и поголем. Lao Ce
 • Зарем не е големо задоволство да учиш и повторно да учиш. Komfučije
 • Сигурниот пат кон успехот подразбира дека секогаш треба да се обидеме уште еднаш. Tomas Edison
 • Човечкото суштество не ја достигнува својата целосна височина сè додека не е образовано. Horas Man
 • Добриот образовен систем во најмала рака ќе не научи колку малку знаеме и уште колку треба да научиме. Ser Džon Labok
 • Неписмените во XXI нема да бидат оние кои не знаат да читаат и пишуваат туку оние кои нема да знаат како да учат, да го заборават неприменливото и да научат нешто ново! Alvin Toffler
 • Разликата помеѓу она што сте денес и она што ќе бидете по пет години зависи од квалитетот на книгите кои ќе ги прочитате. Jim Rohn
 • Единствениот начин никогаш да не погрешиш е никогаш да не се обидеш. Phil Knight
 • Трпението е моќ. Со текот на времето и листот на црница станува свила. Кинеска поговорка
 • Знаењето е богатство кое секој сопственик секаде го следи. Кинеска поговорка
 • Основна цел на едукацијата не е работите да се научат, туку да не се заборават.Gilbert Chesterton
 • Некои луѓе работат, другите ги гледаат, а третите стравуваат што ќе се сработи. Анонимен

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: