Students - Ученици

Совети за мотивирање на учениците

Наставната пракса покажала дека мотивираните ученици полесно учат, а со самото тоа се позаинтересирани за наставата и постигнуваат повисоки резултати. Еве неколку совети кои во праксата се покажале како добри мотиватори во однос на учењето манифестирано од страна на учениците:

 • Добро запознајте ги учениците и научете ги сите по име, а во пракса што е можно почесто ословувајте ги со истото.
 • Потрудете се за секоја паралелка да имате посебен план за работа согласно интересите и карактеристиките на учениците од паралелката.
 • Обрнете внимание на силните страни и слабостите на учениците. Наградете ги нивните силни страни, а работете на надминување и зајакнување на нивните слабости.
 • Потрудете се училишните клупи во училницата да бидат во форма на буквата „П“ за да се поттикне интеракција меѓу учениците.
 • Во подучувањето на учениците користете различни демонстрации, примери, техники, методи, форми на работа, нагледни средства.
 • Целите и исходите креирајте ги согласно можностите и интересите на учениците.
 • Додека предавате, движете се низ училницата и со учениците одржувајте активна интеракција.
 • Предавањата приспособете ги согласно интересите, можностите и опкружувањето на учениците.
 • Вашите предавања нека бидат експресивни.
 • Во предавањата користете многу примери.
 • Поттикнете ги учениците да презентираат сопствени видувања и размислувања иако може истите да бидат и неточни. Доколку учениците ја немаат оваа можност никогаш нема да знаете колку тие знаат и како размислуваат.
 • Одржувајте константна невербална комуникација со учениците.
 • Поттикнувајте ги и создадете можност учениците да комуницираат меѓусебе за време на часот.
 • Бидете достапни за учениците и пред започнување и по завршување на часот.
 • Давајте навремени, брзи и конструктивни информации на учениците во однос на нивниот напредок.
 • Сите ученици нека подлежат на еднаков третман од ваша страна.
 • Имајте предвид дека учениците може да бидат фокусирани од 15 до 20 минути. Помеѓу овој временски интервал внесете кратка релаксирачка активност.
 • Дајте им на учениците можност да ве заменат, тие да реализираат наставна содржина на нивните соученици.

Ј.Б.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.