Students - Ученици

Неколку непишани правила на релација наставник – ученик

  • Кога разговарате со ученик за одредени сериозни теми, нека има присуство на трето возрасно лице или доколку сте насамо оставете ја вратата на просторијата отворена.
  • Со учениците треба да се воспостават коректни односи за да воспитно-образовниот процес напредува во посакуваната насока, но исто така треба да се воспотават и јасни граници, да се знае улогата на наставникот и улогата на ученикот.
  • Учениците ословувајте ги со нивното име или нивното презиме. Немојте да им се обраќате со погрдни зборови, а за да не се доведете во несакана ситуација и погрешно да бидете разбрани па дури и обвинети, посебно со учениците од погорните одделенија, немојте да им се обраќате со милозвучни имиња.
  • Кога разговарате со учениците трудете се да го користите стандардниот јазик и правилно изразувајте се, а исто така коригирајте ги учениците кога не се изразуваат правилно и кога користат странски зборови.
  •  Трудете се да промовирате инклузивна училница каде секој ученик ќе биде прифатен, а не отфрлен, без разлика на нивните „маани“ и „недостатоци“ или нивните „доблести“.
  • Покажете подеднаков однос кон сите ученици без да се фаворизира било кој од нив на било каков начин. Тие тоа го чувствуваат и на свој начин непријатно го доживуваат.
  • Кога е потребно и кога ќе почувствувате дека сте им потребни на учениците, ако треба изгубете го целиот час во решавање и надминување на нивните проблеми. Учениците, или поголемиот дел од нив, тоа ќего ценат и ќе го возвратат на позитивен начин.
  • Немојте никогаш да си дозволите вашите колеги наставници да ги оговарате или омаловажувате пред учеиците.

Ј.Б.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.