Категорија: Parents – Родители

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Средбите со родителите се задолжителни во текот на учебната година. Истите се реализираат за да родителите бидат навремено информирани со воспитно-образовниот процес во кој учествуваат нивните деца, а секако и тие самите да изнесат одредени предлози и идеи поврзани со тој процес. Помеѓу родителите секако дека ќе се најде еден или пак неколку родители кој/кои … Continue reading Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Advertisements
What I Wish I’d Known About Parent Conferences Before I Became a Parent Myself

What I Wish I’d Known About Parent Conferences Before I Became a Parent Myself

When I started in my first classroom teaching position straight out of undergrad, I had lots of ideas. When it came time for conferences, though, few of them were about what it was actually like to be the parent sitting across from me. Now, as a mom of four, if I could offer my new-teacher … Continue reading What I Wish I’d Known About Parent Conferences Before I Became a Parent Myself

How to Prepare Your Kids for a Holiday Road Trip

How to Prepare Your Kids for a Holiday Road Trip

Are you planning a drive to visit family or friends for the holidays? Is the idea of packing your kids in the car for several hours stressing you out? Don’t worry! There are a few simple steps you can take to make a holiday road trip – whether it’s one hour long or ten – … Continue reading How to Prepare Your Kids for a Holiday Road Trip

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Точно одредете го времето (ден и час) за индивидуални средби со родителите на вашите ученици.Индивидуалните средби со родителите поврзани со напредокот на нивното дете не треба да се реализираат надвор од училиштето (посебно не во кафетерии и кафеани). Не е етички наставниците да им држат курсеви на учениците на кои им предаваат.Родителите треба да бидат запознати … Continue reading Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник