Category: Parents – Родители

10 Ideas for Engaging Parents

Educators share their best ideas for communicating and partnering with parents. Susan TerLouw takes a proactive approach to fostering collaboration with her students’ parents. Unique photos with Education Quotes for your social networks “I have found texting to be an amazing way to get connected with parents,” says […]

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Средбите со родителите се задолжителни во текот на учебната година. Истите се реализираат за да родителите бидат навремено информирани со воспитно-образовниот процес во кој учествуваат нивните деца, а секако и тие самите да изнесат одредени предлози и идеи поврзани со тој процес. Помеѓу родителите секако дека ќе се […]

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Точно одредете го времето (ден и час) за индивидуални средби со родителите на вашите ученици. Индивидуалните средби со родителите поврзани со напредокот на нивното дете не треба да се реализираат надвор од училиштето (посебно не во кафетерии и кафеани).  Не е етички наставниците да им држат курсеви на […]

Is My Child a Psychopath?

Here are the signs of psychopathy in kids and what to do about them It’s likely that many parents have at times questioned—even if it’s for a split second—whether a child’s lack of remorse or empathy might be a sign of a much bigger problem. But no parent […]