Category: Parents – Родители

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Точно одредете го времето (ден и час) за индивидуални средби со родителите на вашите ученици. Индивидуалните средби со родителите поврзани со напредокот на нивното дете не треба да се реализираат надвор од училиштето (посебно не во кафетерии и кафеани).  Не е етички наставниците да им држат курсеви на […]

Is My Child a Psychopath?

Here are the signs of psychopathy in kids and what to do about them It’s likely that many parents have at times questioned—even if it’s for a split second—whether a child’s lack of remorse or empathy might be a sign of a much bigger problem. But no parent […]

10 НАЧИНИ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на наставниците и училиштето е многу значајна затоа што помага во јакнењето и градењето на добри партнерски односи. Постојат различни начини на соработка, како позначајни ќе ги истакнеме: Индивидуални разговори со родителите Родиелски состаноци на одделението Состанок на мали групи родители Заеднички состаноци на родителите, наставниците и […]

10 SECRETS FOR A HAPPY FAMILY

Many of the parents around the globe are performing very well in the field of building their family in a very constructive way. However, they don’t know of this significant reality or secret behind being a happy family. In spite of this reality, the parents should be aware […]