Category: Parents – Родители

10 НАЧИНИ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на наставниците и училиштето е многу значајна затоа што помага во јакнењето и градењето на добри партнерски односи. Постојат различни начини на соработка, како позначајни ќе ги истакнеме: Индивидуални разговори со родителите Родиелски состаноци на одделението Состанок на мали групи родители Заеднички состаноци на родителите, наставниците и […]

10 SECRETS FOR A HAPPY FAMILY

Many of the parents around the globe are performing very well in the field of building their family in a very constructive way. However, they don’t know of this significant reality or secret behind being a happy family. In spite of this reality, the parents should be aware […]

ПОРАКА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Почитувани родители, она што со вашите постапки секојдневно им го порачувате на вашите деца премногу е важно, тоа им помага да се снајдат низ животните лавиринти; им помагате правилно да можат да го разграничат доброто од лошото и да го пронајдат правилниот животен пат. Најголемо влијание во однос […]

Guidelines for Parent-Child Communication

Good communication is an important parenting skill. Parenting can be more enjoyable when positive parent – child relationship is established. Whether you are parenting a toddler or a teenager, good communication is the key to building self-esteem as well a mutual respect. Useful link PARENTING STYLES AND THEIR EFFECTS https://www.teacherspayteachers.com/Product/PARENTING-STYLES-AND-THEIR-EFFECTS-4077027 […]