Category: Parents – Родители

ПОРАКА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Почитувани родители, она што со вашите постапки секојдневно им го порачувате на вашите деца премногу е важно, тоа им помага да се снајдат низ животните лавиринти; им помагате правилно да можат да го разграничат доброто од лошото и да го пронајдат правилниот животен пат. Најголемо влијание во однос […]

Guidelines for Parent-Child Communication

Good communication is an important parenting skill. Parenting can be more enjoyable when positive parent – child relationship is established. Whether you are parenting a toddler or a teenager, good communication is the key to building self-esteem as well a mutual respect. Useful link PARENTING STYLES AND THEIR EFFECTS https://www.teacherspayteachers.com/Product/PARENTING-STYLES-AND-THEIR-EFFECTS-4077027 […]

Бонтон за родители

Како родители секогаш имајте на ум дека училиштето на вашето дете му е како втор дом. Тоа голем дел од денот поминува во него. Исто како што барате од него да ги почитува домашните правила на однесување, така од него побарајте да ги почитува и правилата на добро […]