Category: Parents – Родители

Воспитни стилови практикувани од родителите

Денес сѐ се погласни мислењата и уверувањата дека денешниве родители за разлика од претходните генерации родители се многу потолерантни. Често може да се слушнат коментари во смисла „кога јас бев дете не ми беше сѐ допуштено да правам, имав многу помалку за разлика од она што имаат денешниве […]

Карактеристики на љубопитните деца

Љубопитноста е карактерна особина која се бележи кај сите луѓе, но истата не е подеднакво развиена кај сите. Што се однесува до љубопитните деца тие се многу дружељубиви, сакаат да пробаат сè и пројавуваат интерес за сè. Сакаат да слушнат за сè и да пробаат сè што ги […]

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОУСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ РОДИТЕЛОТ И ДЕТЕТО

    СЕ ПРЕПОРАЧУВА     НЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА   ПРИМЕРИ             Изберете соодветно време и место за разговор Не зборувајте за чувствителни теми пред други луѓе   Не зборувајте на место или во време кога може да  бидете прекинати   Не започнувајте […]

СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

АВТОРИТАРНО РОДИТЕЛСТВО ЕФЕКТИ Авторитарните родители: §  бараат од децата слепо следење на правилата што ги поставуваат, без образложение; §  прекршувањето на правилата го казнуваат, често и физички; §  наметнуваат многу барања и строга дисциплина, а даваат малку љубов и не комуницираат отворено; §  покажуваат крутост и не даваат […]

Извори на конфликт помеѓу наставниците и родителите

Една од основните причини за недоразбирање на наставниците и родителите е различната перцепција на една иста работа или личност. Пример, една страна (наставникот) ученикот го гледа како недисциплиниран и непристоен, а пак другата страна (родителот) го гледа како енергичн и спонтан. Има примери и каде еден ученик во […]

Соработка помеѓу родителите и наставникот

Секое училиште кое сака да држи до сопственото реноме, треба да воспостави добри односи и плодна соработка со родителите на учениците кои се дел од тоа училиште. Соработката помеѓу родителите и наставниците треба да се темели на взаемни интереси и соработка кон изнаоѓање заеднички решенија за сите чинители […]