Category: Parents – Родители

Карактеристики на љубопитните деца

Љубопитноста е карактерна особина која се бележи кај сите луѓе, но истата не е подеднакво развиена кај сите. Што се однесува до љубопитните деца тие се многу дружељубиви, сакаат да пробаат сè и пројавуваат интерес за сè. Сакаат да слушнат за сè и да пробаат сè што ги […]

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОУСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ РОДИТЕЛОТ И ДЕТЕТО

    СЕ ПРЕПОРАЧУВА     НЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА   ПРИМЕРИ             Изберете соодветно време и место за разговор Не зборувајте за чувствителни теми пред други луѓе   Не зборувајте на место или во време кога може да  бидете прекинати   Не започнувајте […]

СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

АВТОРИТАРНО РОДИТЕЛСТВО ЕФЕКТИ Авторитарните родители: §  бараат од децата слепо следење на правилата што ги поставуваат, без образложение; §  прекршувањето на правилата го казнуваат, често и физички; §  наметнуваат многу барања и строга дисциплина, а даваат малку љубов и не комуницираат отворено; §  покажуваат крутост и не даваат […]

Извори на конфликт помеѓу наставниците и родителите

Една од основните причини за недоразбирање на наставниците и родителите е различната перцепција на една иста работа или личност. Пример, една страна (наставникот) ученикот го гледа како недисциплиниран и непристоен, а пак другата страна (родителот) го гледа како енергичн и спонтан. Има примери и каде еден ученик во […]

Соработка помеѓу родителите и наставникот

Секое училиште кое сака да држи до сопственото реноме, треба да воспостави добри односи и плодна соработка со родителите на учениците кои се дел од тоа училиште. Соработката помеѓу родителите и наставниците треба да се темели на взаемни интереси и соработка кон изнаоѓање заеднички решенија за сите чинители […]

Важност на успешната комуникација на релација наставник-родител

Комуникацијата со родителите треба да биде постојана во текот на целата учебна година, а не само во одредени случаи кога ќе се појави некој проблем. Тековната комуникација со родителите овозможува тие да се во тек и да бидат присутни и ангажирани во училишниот живот на нивните деца преку […]