Категорија: Professional associates – Стручни соработници

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците Трајност на усвоеното … Continue reading ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Advertisements
Постулатите на Марија Монтесори во однос на воспитанието

Постулатите на Марија Монтесори во однос на воспитанието

Марија Монтесори е значаен педагог која со својата работа дала значаен допринос во развојот на педагошките науки. Во оваа прилика нема да зборуваме опширно за нејзиното значење и дело, туку само ќе ги споменеме нејзините 19 постулати на кои треба да се темели воспитанието. Децата учат од нивното опкружување. Доколку детето често го навредуваме, тоа … Continue reading Постулатите на Марија Монтесори во однос на воспитанието

СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

АВТОРИТАРНО РОДИТЕЛСТВО ЕФЕКТИ Авторитарните родители: §  бараат од децата слепо следење на правилата што ги поставуваат, без образложение; §  прекршувањето на правилата го казнуваат, често и физички; §  наметнуваат многу барања и строга дисциплина, а даваат малку љубов и не комуницираат отворено; §  покажуваат крутост и не даваат можност за избор и слобода на изразување; … Continue reading СТИЛОВИ НА РОДИТЕЛСТВО И НИВНИ ЕФЕКТИ

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање на негативното однесување кај ученикот. За да … Continue reading Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици