Категорија: Professional associates – Стручни соработници

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 - Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е развиена (може да даде поддршка на другите) … Continue reading Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Advertisements
Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 - Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е развиена (може да даде поддршка на другите) … Continue reading Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 - Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е развиена (може да даде поддршка на другите) … Continue reading Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ПСИХОЛОГ

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ПСИХОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 - Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4 – Многу добро е развиена (може да даде поддршка на … Continue reading Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ПСИХОЛОГ