Категорија: School – Училиште

Цитати и изреки за образованието (5)

Човекот кој се образувал само во училиште без друга литература, не е образован човек. Antun Gustav Matoš Одликата на образованиот човек е да може да се интересира за нешто одредено, кое на крај нема да го прифати. Aristotel Работите за кои сакам да знам се наоѓаат во книгите. […]

Цитати и изреки за образованието (Toni Buzan – 4)

Toni Buzan (Tony Buzan 1942- ) е водечки експерт за функционирањето на мозокот и учењето. Дипломирал 1964 година на факултетот British Columbia во областа на психологијата, англискиот јазик и математиката. Како творец на Умните Мапи станал светски стручњак во областа на менталната писменост. На таа тема Tony Buzan напишал […]

Цитати и изреки за образованието (3)

Учењето не е производ на наставничкото предавање. Учењето е производ на активностите на оние кои учат. Džon Holt Учењето трае до смрт и само тогаш прекинува …Да учиш значи да бидеш човек, а да се откажеш од учење значи да бидеш ѕвер. Xun Zi Да се постави правилно […]

Цитати и изреки за образованието (2)

Образованието кое не ја негува волјата е образование кое го оштетува умот. Anatol Frans Погрешно образовано дете е изгубено дете. Džon F. Kenedi Праксата секогаш треба да се гради на добра теорија. Leonardo da Vinči Телесното образование треба да е еднакво со умственото образование. Sokrat Non scholae, sed […]

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Проектот „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ почна да се реализира од 2012 година. Како организатор на овој проект се јавува МЦГО (Македонски центар за граѓанско образование), истиот финансиски е помогнат од „Детската  фондација Песталоци“, вклучени се и претставници од локалната самоуправа на општините од секторот за образование, […]

ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ И ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Изготвувањето план за професионален развој на ниво на училиште, а подоцна изготвување план за личен професионален развој за секој наставник е посебно важен, доколку училиштето сака да прерасне во важна и респектирана образовна заедница која делува во локалната средина, па и пошироко во регионот, а секако и во […]

Како треба да биде опремена училницата (согласно норматив)

Во однос на уреденоста на училишниот простор постои „Норматив за простор, опрема и наставни средства“ и тоа посебно за училиштата од основно и посебно за училиштата од средно образование. Согласно овој норматив определен е бројот и квадратурата на училниците во училиштето, опремата која е потребна за непречена реализација […]