Category: School – Училиште

Совети за успешен почеток на новата учебна година

Со почетокот на новата учебна година сите чинители на воспитно-образовниот процес имаат одредена доза на возбуда поттикната од најразлични причини. За одредени ученици има нови наставници, а истото важи и за наставниците, одредени наставници се сретнуваат и започнуваат да предаваат на нови ученици. Одредени ученици преминуваат од одделенска […]

Планирање на наставата за успешна учебна година

За унапредување на наставниот процес големо значење има планирањето на кое му се посветува особено внимание. Тоа претставува добра основа за успешна реализација на содржините кои се наоѓаат во наставната програма. Планирањата претставуваат појдовна основа за реализирање на една успешна и квалитетна настава. Кога станува збор за планирањето […]

Цитати и изреки за образованието (6)

Големите дела настанале со помош на генијалноста, а довршени се со внимателност. Joseph Joubert Главната цел на образованието не е знаењето, туку акцијата. Herbert Spenser Кој се посветува на учење секој ден станува сè поголем и поголем. Lao Ce Зарем не е големо задоволство да учиш и повторно […]

Цитати и изреки за образованието (5)

Човекот кој се образувал само во училиште без друга литература, не е образован човек. Antun Gustav Matoš Одликата на образованиот човек е да може да се интересира за нешто одредено, кое на крај нема да го прифати. Aristotel Работите за кои сакам да знам се наоѓаат во книгите. […]

Цитати и изреки за образованието (Toni Buzan – 4)

Toni Buzan (Tony Buzan 1942- ) е водечки експерт за функционирањето на мозокот и учењето. Дипломирал 1964 година на факултетот British Columbia во областа на психологијата, англискиот јазик и математиката. Како творец на Умните Мапи станал светски стручњак во областа на менталната писменост. На таа тема Tony Buzan напишал […]

Цитати и изреки за образованието (3)

Учењето не е производ на наставничкото предавање. Учењето е производ на активностите на оние кои учат. Džon Holt Учењето трае до смрт и само тогаш прекинува …Да учиш значи да бидеш човек, а да се откажеш од учење значи да бидеш ѕвер. Xun Zi Да се постави правилно […]

Цитати и изреки за образованието (2)

Образованието кое не ја негува волјата е образование кое го оштетува умот. Anatol Frans Погрешно образовано дете е изгубено дете. Džon F. Kenedi Праксата секогаш треба да се гради на добра теорија. Leonardo da Vinči Телесното образование треба да е еднакво со умственото образование. Sokrat Non scholae, sed […]