Category: School – Училиште

10 Ways To Honor Mistakes In The Learning Process

How can we use learning errors to our advantage? TEACHER’S SELF-EVALUATION QUESTIONNAIRE Instead of discouraging errors, educators should find ways to support individual learning processes. Carol Dweck, a psychologist at Stanford studies motivation and found that rather than praising intelligence, educators should focus on encouraging students to think […]

ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН УВИД ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Согласно надлежностите утврдени со Законот за Бирото за развој на образованието советниците од Бирото вршат стручен увид во начинот на планирање и реализација на наставните единици, на оценувањето на учениците и на обезбедувањето  стимулативна средина при реализацијата на наставата од страна на наставниците, како и на примената на […]

How to Have More Fun Teaching

1. Discover new things together. It’s much more fun for both parties when students and teachers learn new things together. Your job is, of course, to educate, but why can’t that process include the joy of shared discovery? Make a point each day of letting down your authoritative […]

ИСТАКНУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛ ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ

Добро е учениците уште на самиот почеток од наставниот час да бидат информирани за задачите со кои ќе се сретнат и целите кои треба да ги достигнат. Во однос на целите истите не може да им се соопштат на учениците онака како што се напишани во наставната програма […]