Категорија: School – Училиште

Да се потсетиме – Која е целта и кои се задачите поврзани со воспитно-образовната дејност на основното училиште?

Целта на воспитно-образовната дејност на основното училиште е да овозможи оптимален развој на учениците од оваа училишна возраст преку стекнување на основни знаења за човекот, општеството и природата, развивање на интелектуалните и на другите способности и воспитни вредности на личноста на ученикот како и нивно оспособување за примена […]

Забрана на мобилните (паметни) телефони во училиштата

Франција е една од ретките земји која го има забрането користењето на паметните телефони во училиштата и тоа го има уредено со закон, но се поставува прашањето дали овој чекор ќе вроди со посакуваните исходи. Сега кога цврсто чекориме во 21 век веќе не можеме да ја негираме […]

Четиридневна работна недела нов тренд во училиштата

Овој тренд на четиридневна работна недела се бележи во САД. Во САД повеќе од 500 училишни окрузи имаат дозволено некои училишта или пак сите нивни училишта да ја пробаат можноста за 4 работни дена во неделата. Првичните резултати од оваа можност се позитивни. Откажувањето од традицијата не е […]