Категорија: School – Училиште

Зошто помалата паралелка/клас овозможува поквалитетна настава?!

Моменталната законска регулатива во однос на бројот на ученици во паралелка, односно клас не соодветствува со денешните општествени прилики и текови во воспитно-образовниот процес. Повеќе од една деценија се водат дебати околу тоа дали е потребно да се намали бројот на ученици во паралелките, односно класовите за да […]