Category: School – Училиште

5 Generational Tips for Enhanced Synergy in Schools

Each and every generation displays distinctive beliefs and perceptions that impact upon institutional cultures. Promoting synergy in the school house through empathic generational bonding may increase collaboration, lower attrition rates and support individual, professional and organizational learning right from the start. Read on for a few tips on […]

Забрана на мобилните (паметни) телефони во училиштата

Франција е една од ретките земји која го има забрането користењето на паметните телефони во училиштата и тоа го има уредено со закон, но се поставува прашањето дали овој чекор ќе вроди со посакуваните исходи. Сега кога цврсто чекориме во 21 век веќе не можеме да ја негираме […]

Четиридневна работна недела нов тренд во училиштата

Овој тренд на четиридневна работна недела се бележи во САД. Во САД повеќе од 500 училишни окрузи имаат дозволено некои училишта или пак сите нивни училишта да ја пробаат можноста за 4 работни дена во неделата. Првичните резултати од оваа можност се позитивни. Откажувањето од традицијата не е […]

Зошто помалата паралелка/клас овозможува поквалитетна настава?!

Моменталната законска регулатива во однос на бројот на ученици во паралелка, односно клас не соодветствува со денешните општествени прилики и текови во воспитно-образовниот процес. Повеќе од една деценија се водат дебати околу тоа дали е потребно да се намали бројот на ученици во паралелките, односно класовите за да […]