Категорија: Students – Ученици

60 Ways To Help Students Think For Themselves

60 Ways To Help Students Think For Themselves

“I help at school” worksheet - Lifes skills Let them watch their predictions play out Let them form theories, and immediately test and revise those theories based on observation Give them the right collaboration with the right “mind” at the right time Allow them to read with choice–without guidelines or external pressure Let them play … Continue reading 60 Ways To Help Students Think For Themselves

Advertisements
15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

При оценувањето на учениците секогаш треба да се држите до пропишаните критериуми и стандардите кои се поврзани со целите од наставната програма која ја реализирате. Но, исто така треба да внимавате и на одредени фактори кои се поврзани со состојбата на учениците и опкружувањето во кое тие функционираат, а кои многу влијаат врз процсот на … Continue reading 15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Работата на туторот се состои во тоа што тој му помогне на ученикот во неговото учење преку индивидуален пристап. Со помош на тутор ученикот полесно го совладува наставниот материјал бидејќи туторот се приспособува на потребите на ученикот во однос на учењето. Преку овој пристап, ученикот со тек на време развива соодветни вештини кои ќе му … Continue reading Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

How to tackle the problem of pupil loneliness

How to tackle the problem of pupil loneliness

In the run-up to Christmas many classrooms were fully decked, with beautifully decorated trees standing in school halls, but for many children Christmas was a time of anxiety and uncertainty. As a primary teacher, I saw this first hand, even visiting homes with little or no evidence of the festive period. When I moved to … Continue reading How to tackle the problem of pupil loneliness