Category: Students – Ученици

АПЕЛ ОД ДЕЦАТА УПАТЕН ДО РОДИТЕЛИТЕ

Немојте да ме разгалите. Јас многу добро знам дека не можам да имам сè што ќе посакам. Јас вас само ве тестирам. Не се плашете да бидете строги. Тоа ми се допаѓа: Ми покажува каде ми е местото. Немојте со мене сè на сила. Така ме учите дека […]

Children’s diet – fruit and vegetables

Colourful and crunchy fruit and vegetables are an important and enjoyable part of your child’s diet. Both vegetables and fruit contain essential nutrients that are important for their health, growth and development. If you eat and enjoy fruit and vegetables together with your children every day they will […]

The Importance of Free Time for Kids

Today’s children are busy, and when a child enters middle school schedules can get even busier. In fact, your child’s schedule, and yours may at times be harried and overwhelming. But free time is important for children, especially as they enter puberty and adolescence. While too much free time can […]

ДЕТЕТО НЕ Е РИЗИК – ФАКТОРИ НА РИЗИК

Детето само по себе не е и не може да биде ризик, тоа само живее во такви услови кои ги создале возрасните. Со сигурност може да кажеме дека не постојат „лоши деца“, тие се жртва на лошите родителски постапки и лошата комуникација на возрасните со нив. Од тие […]