Category: Students – Ученици

Каква екстерна проверка на постигањата на учениците е потребна во образованието

Екстерната проверка на постигањата на учениците е потребна, не смееме уште на самиот старт да имаме негативен став и одбивност кон овој процес. Но, прашањето е како треба истата да се осмисли за да биде функционална, а исходите од неа да бидат искористени за креирање образовни политики за […]

IS MULTITASKING BAD FOR STUDENTS?

In today’s digital world, students have more and more things competing for their attention. With access to so much entertainment and information, students are often left dividing their focus between more than one task—whether it’s checking social media while studying or trying to complete multiple homework assignments at […]

Фактори кои влијаат на успешното учење

Во однос на успешното учење влијаат многу чинители. Секој од нив, кој помалку кој повеќе, со своите специфики влијае на процесот на учење и усвојување  знаења. Физиолошките фактори кои се поврзани со успешното учење го претставуваат самиот квалитет на живеење, што подразбира: здравствена состојба, време на одмор, начин […]