Категорија: Teachers – Наставници

Видувања и размислувања на нашите наставници за актуелните состојби во нашето образование

Последниве 2-3 децении во воспитно-образовните кулоари сѐ поинтензивни се дискусиите дека нешто не е како што треба со нашето образование. Рака на срце состојбата не е многу подобра и во нашето непосредно опкружување, но сепак секој си го гледа и се грижи првенствено за сопствениот двор. Работите нема […]

A Teacher Wears the Same Dress for 100 Days in a Row to Show a Way to Stop Consumerism Once and For All

So you open the door of your closet, take a long sad look inside, and think, “Ugh, I have nothing to wear again.” Well, this must be a real headache. But the biggest issue here is that there are endless piles of clothes that you’ve worn once or twice. Some reports say that consumers purchased 60% more clothing in 2014 compared to 2000, […]

Одделенски час / час на одделенската заедница

Во нашиот образовен систем согласно наставниот план за основно и средно образование овој час годишно е застапен со по 36 часа, односно еден час во неделата. Истиот во образовниот систем започнува да се реализира од второ одделение од основното образование па сè до четврта година во средното образование. […]