Категорија: Teachers – Наставници

Првиот чекор кон создавање наставничка креативност

Честопати како наставници во однос на одредена активност си го поставуваме прашањето, не сум баш сигурен/а од каде да почнам? Советите кои следат ќе ви помогнат полесно да го направите првиот чекор во однос на креативни активности во вашата училница. 1 Отвореност кон нови идеи Понекогаш дури и […]

ИСТАКНУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛ ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ

Добро е учениците уште на самиот почеток од наставниот час да бидат информирани за задачите со кои ќе се сретнат и целите кои треба да ги достигнат. Во однос на целите истите не може да им се соопштат на учениците онака како што се напишани во наставната програма […]