Категорија: Teachers – Наставници

15 Карактеристики на големите наставници

Кога станува збор за големи наставници се мисли на: успешени, напредени, квалитетени, инспиративни, посветени, ажурни, доблестни итн. наставници. Во натамошниот дел од текстот ќе го користиме зборот големи за сите споменати позитивни атрибути кои ги красат успешните наставници.  Големите наставници може лесно да се препознаат од опкружувањето во […]

50 начини да се преиспиташ како наставник дали се движиш во вистинска насока

Зреењето и растењето на наставникот е процес, првенствено предизвик за самиот него, излегување од безбедната зона и справување со предизвиците да се биде добар во она што се работи. Доколку наставникот сака да биде ценет и успешен во она што работи: Треба да научи еден светски јазик и […]

8 Нешта кои ги разбираат само брачните партнери на наставничките

Да се има како брачен партнер наставничка или да се биде во врска со наставничка и не е толку лоша работа. Ќе имате можност да видите што е мотивирана личност, личност која лесно не ја губи надежта и личност која често ќе ве поправа во однос на постапките […]