Category: Teachers – Наставници

Should Teachers Wear a Uniform?

Uniforms are required in many professions, so why not for teachers too? Having a uniform for teachers would make them look professional. If staff dress sloppily, it is hard for them to have authority in school. But if they dressed like authority figures, students would treat them with […]

Видувања и размислувања на нашите наставници за актуелните состојби во нашето образование

Последниве 2-3 децении во воспитно-образовните кулоари сѐ поинтензивни се дискусиите дека нешто не е како што треба со нашето образование. Рака на срце состојбата не е многу подобра и во нашето непосредно опкружување, но сепак секој си го гледа и се грижи првенствено за сопствениот двор. Работите нема […]