Како да се справите со недисциплината во училницата

Поставете правил Уште на почетокот на учебната година поставете правила на однесување. Навремено донесените правила за однесување во училницата, на самиот почеток од учебната година, навремено ќе го превенираат неприфатливото однесување од страна на учениците. Вклучување на учениците во носењето на правилата Во носењето правила за однесување во […]

Совети за мотивирање на учениците

Наставната пракса покажала дека мотивираните ученици полесно учат, а со самото тоа се позаинтересирани за наставата и постигнуваат повисоки резултати. Еве неколку совети кои во праксата се покажале како добри мотиватори во однос на учењето манифестирано од страна на учениците: Добро запознајте ги учениците и научете ги сите […]