Цитати и изреки за образованието (5)

Човекот кој се образувал само во училиште без друга литература, не е образован човек. Antun Gustav Matoš Одликата на образованиот човек е да може да се интересира за нешто одредено, кое на крај нема да го прифати. Aristotel Работите за кои сакам да знам се наоѓаат во книгите. […]

Цитати и изреки за образованието (Toni Buzan – 4)

Toni Buzan (Tony Buzan 1942- ) е водечки експерт за функционирањето на мозокот и учењето. Дипломирал 1964 година на факултетот British Columbia во областа на психологијата, англискиот јазик и математиката. Како творец на Умните Мапи станал светски стручњак во областа на менталната писменост. На таа тема Tony Buzan напишал […]

Професионален развој и професионална соработка (Наставник – советник)

Наставникот советник е пример на професионалец кој многу вложува во сопствениот стручен и научен развој. Како резултат на тоа тој се стекнува со дополнително формално образование, се вклучува во различни форми на неформално образовани, не само за предметната област, туку и за поширока образовна проблематика. Тој, исто така, […]

Комуникација и соработка со семејството и заедницата (Наставник – советник)

Наставникот – советник е познат  во пошироката општествена заедница како некој кој придонесува за градење партнерство и општествена одговорност меѓу училиштето и локалната заедница, на тој начин што ги анимира различните субјекти во заедницата да се вклучат во работата на училиштето и да придонесат за постигањата на учениците, […]

Цитати и изреки за образованието (3)

Учењето не е производ на наставничкото предавање. Учењето е производ на активностите на оние кои учат. Džon Holt Учењето трае до смрт и само тогаш прекинува …Да учиш значи да бидеш човек, а да се откажеш од учење значи да бидеш ѕвер. Xun Zi Да се постави правилно […]

Социјална и образовна инклузија (Наставник – советник)

Наставникот – советник е познат како лидер на инклузивноста во училиштето, но и во пошироката заедница Тој знае и користи различни приоди за идентификување и задоволување на образовните потреби и различни групи ученици и особено е чувствителен за потребите за ранливите групи ученици. Со колегите гради стратегии и […]

Цитати и изреки за образованието (2)

Образованието кое не ја негува волјата е образование кое го оштетува умот. Anatol Frans Погрешно образовано дете е изгубено дете. Džon F. Kenedi Праксата секогаш треба да се гради на добра теорија. Leonardo da Vinči Телесното образование треба да е еднакво со умственото образование. Sokrat Non scholae, sed […]