Tag: Активно учење

НАСТАВНИКОТ КАКО АКТИВЕН РЕСУРС ВО ПОДУЧУВАЊЕТО

Денес слободно може да се каже дека наставникот претставува главен ресурс преку кој учениците го стекнуваат своето знаење. Оваа улога наставникот во однос на учениците ја дели со своите колеги, претставниците од училишната стручна служба, родителите на учениците и со сите оние кои се вклучени во поддршката на […]

ЗАБРЗАНО АКТИВНО УЧЕЊЕ

Научно е докажано дека при вообичаеното учење (преку книга или предавање на наставникот) ученикот користи само 20% од својот интелектуален капацитет. Тоа не значи дека капацитет на ученикот се сведува само на овие можности, тие кај него се многу поголеми.    Треба да знаеме дека интелегенцијат претставува збир […]