Tag: Деца

Вардете се од овие колеги (не)наставници

Наставникот претставува овластено и одговорно лице кое реализира наставни содржини и заедно со учениците остваруваат образовни и воспитните цели, како и задачи пропишани со закон. Исто така, наставникот е стручно лице кое поседува високи работни, образовни и етички квалитети и е едуцирано да работи со деца на различна […]

Колку учениците ги почитуваат наставниците и возрасните?

На сите треба да ни е јасно дека децата не се раѓаат со вградено чувство за почит кон другите. Сите деца претставуваат посебни индивидуи што подразбира дека сите деца треба да научат да ги почитуваат другите и да се борат да заслужат да бидат почитувани од другите. Ова […]

АПЕЛ ОД ДЕЦАТА УПАТЕН ДО РОДИТЕЛИТЕ

Немојте да ме разгалите. Јас многу добро знам дека не можам да имам сè што ќе посакам. Јас вас само ве тестирам. Не се плашете да бидете строги. Тоа ми се допаѓа: Ми покажува каде ми е местото. Немојте со мене сè на сила. Така ме учите дека […]

10 НАЧИНИ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на наставниците и училиштето е многу значајна затоа што помага во јакнењето и градењето на добри партнерски односи. Постојат различни начини на соработка, како позначајни ќе ги истакнеме: Индивидуални разговори со родителите Родиелски состаноци на одделението Состанок на мали групи родители Заеднички состаноци на родителите, наставниците и […]

ПОРАКА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Почитувани родители, она што со вашите постапки секојдневно им го порачувате на вашите деца премногу е важно, тоа им помага да се снајдат низ животните лавиринти; им помагате правилно да можат да го разграничат доброто од лошото и да го пронајдат правилниот животен пат. Најголемо влијание во однос […]

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Последниве неколку години тенденција е сите ученици без разлика на својот степен на развој и други специфичности и карактеристики да бидат интегрирани заедно со децата со континуиран, односно просечен развој во една иста училница каде сите заедно ќе го следат наставниот процес. Тоа би значело инклузија, односно интеграција […]

Бонтон за родители

Како родители секогаш имајте на ум дека училиштето на вашето дете му е како втор дом. Тоа голем дел од денот поминува во него. Исто како што барате од него да ги почитува домашните правила на однесување, така од него побарајте да ги почитува и правилата на добро […]