Ознака: Директор на училиште

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Училиштниот директор е глава на училиштето, од него во голема мерка зависи квалитетот на работа на самото училиште. Во однос на актуелната процедура за избор на директор постојат многу дилеми поврзани со тоа дали моменталниот избор на директор на едно училиште е добар и дали истиот би можел да биде уште подобар кога би се … Continue reading Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Advertisements
Визијата и мисијата како дел од училишното водството имплементирани во колективното работење

Визијата и мисијата како дел од училишното водството имплементирани во колективното работење

Водено од својот директор секое училиште сака да биде успешно во своето работење, од таа причина се изготвува визија и мисија според која ќе се делува понатаму. Овие две компоненти се многу важни за да се разбере, кој сме, што сакаме да постигнеме и како тоа ќе го постигнеме за да бидеме конкурентни во обласата … Continue reading Визијата и мисијата како дел од училишното водството имплементирани во колективното работење