Ознака: Директор

10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

Не сака непродуктивни состаноци Не му е по волја кога директорот или пак училиштниот стручен соработник ќе свика состанок со одделенските или пак со предметните наставници, а она што е тема на разговор се однесува само на неколку наставници. Тој знае јавно да искоментира дека не требало да бидат поканети сите наставници бидејќи состанокот не … Continue reading 10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

Advertisements
ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците Трајност на усвоеното … Continue reading ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Доколку директорот на училиштето сака да постигне врвни резултати, одредени работни задачи треба да ги делегира на наставниците. Директорот колку и да е способен не може да сработи сé. Паметните училишни директори голем број работни задачи ги делегираат на своите наставници, а тој само го контролира текот на нивното извршување и крајниот исход. Делегирањето претставува … Continue reading Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Човекот е суштество кое доколку сака да опстане мора да комуницира притоа ги изнесува своите ставови и мислења, согласувања или несогласувања со одредена работа, преку комуникацијата тој ги искажува своите барања. Комуницирањето претставува пренос на информации, согласување, пренесување на пораки и искуства, создавање нови знаења, идеи и услови без кои не може да се одвива … Continue reading Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив