Ознака: избор на директор

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Училиштниот директор е глава на училиштето, од него во голема мерка зависи квалитетот на работа на самото училиште. Во однос на актуелната процедура за избор на директор постојат многу дилеми поврзани со тоа дали моменталниот избор на директор на едно училиште е добар и дали истиот би можел да биде уште подобар кога би се … Continue reading Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Advertisements