Tag: КАЗНА

ДИСЦИПЛИНАТА И КАЗНАТА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Многу често во воспитно-образовниот процес за дисциплината и казната се смета дека тесно поврзани, односно дека имаат причинско последична врска. За да нештата бидат појасни во еден табеларен приказ ќе биде претставено што е дисциплина, а што е казна.   ДИСЦИПЛИНАТА е:     КАЗНАТА е: Давање позитивни […]