Ознака: Комуникација

15 НЕОПХОДНИ ВЕШТИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ ВО 21 ВЕК

15 НЕОПХОДНИ ВЕШТИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ ВО 21 ВЕК

Со стекнувањето на наставничката диплома завршува формалното образование да се стане наставник, но тоа е и појдовна точка на едно патување за наставникот наречено воспитно-образовен процес. За таа цел наставникот во 21 век треба да поседува одредени вештини како што се: флексибилност, приспособливост, истрајност итн. Наставникот во 21 век треба да биде подготвен на доживотно … Continue reading 15 НЕОПХОДНИ ВЕШТИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ ВО 21 ВЕК

Advertisements
Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Точно одредете го времето (ден и час) за индивидуални средби со родителите на вашите ученици.Индивидуалните средби со родителите поврзани со напредокот на нивното дете не треба да се реализираат надвор од училиштето (посебно не во кафетерии и кафеани). Не е етички наставниците да им држат курсеви на учениците на кои им предаваат.Родителите треба да бидат запознати … Continue reading Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

ВЕШТИНИ КОИ УЧЕНИКОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ СОВЛАДА ЗА ВРЕМЕ НА ШКОЛУВАЊЕТО

ВЕШТИНИ КОИ УЧЕНИКОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ СОВЛАДА ЗА ВРЕМЕ НА ШКОЛУВАЊЕТО

До не така одамна писменоста подразбирала лицето да знае да пишува, чита и смета. Денес во дигиталното време на живеење за писмено лице се смета она кое информатички и медиумски е писмено, критички размислува, има соодветен пристап во решавање на одреден проблем, знае тимски да соработува и правилно и практично ги применува информациите и стекнатите … Continue reading ВЕШТИНИ КОИ УЧЕНИКОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ СОВЛАДА ЗА ВРЕМЕ НА ШКОЛУВАЊЕТО