Ознака: Комуникација

15 НЕОПХОДНИ ВЕШТИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ ВО 21 ВЕК

Со стекнувањето на наставничката диплома завршува формалното образование да се стане наставник, но тоа е и појдовна точка на едно патување за наставникот наречено воспитно-образовен процес. За таа цел наставникот во 21 век треба да поседува одредени вештини како што се: флексибилност, приспособливост, истрајност итн. Наставникот во 21 […]

Неколку корисни препораки во однос на комуникацијата родител – наставник

Точно одредете го времето (ден и час) за индивидуални средби со родителите на вашите ученици. Индивидуалните средби со родителите поврзани со напредокот на нивното дете не треба да се реализираат надвор од училиштето (посебно не во кафетерии и кафеани).  Не е етички наставниците да им држат курсеви на […]

ВЕШТИНИ КОИ УЧЕНИКОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ СОВЛАДА ЗА ВРЕМЕ НА ШКОЛУВАЊЕТО

До не така одамна писменоста подразбирала лицето да знае да пишува, чита и смета. Денес во дигиталното време на живеење за писмено лице се смета она кое информатички и медиумски е писмено, критички размислува, има соодветен пристап во решавање на одреден проблем, знае тимски да соработува и правилно […]