Ознака: наставник експерт

Од наставник приправник до наставник експерт

Изведувањето на наставниот процес претстваува еден од најсложените интелектуални и емоционални процеси во заедницата, а учењето е целоживотен процес. Никој не е роден со дарба да знае како да подучува. Успешното учење почнува со добри совети и насочувања.             Со цел подучувањето да биде во најголема мерка насочено […]