Tag: Наставник

Наставникот некогаш беше поим за учениците авторитет за општеството и родителите, а денес…

Денес однесувањето на општеството кон наставниците најдобро се пресликува преку однесувањето на родителите кон наставниците, а подоцна и децата го следат примерот на нивните родители. Тоа однесување во секој случај е недостојно и неприфатливо. Денес значително се сменети вредностите во општеството. На оваа ситуација во голема мерка влијаат […]

Вардете се од овие колеги (не)наставници

Наставникот претставува овластено и одговорно лице кое реализира наставни содржини и заедно со учениците остваруваат образовни и воспитните цели, како и задачи пропишани со закон. Исто така, наставникот е стручно лице кое поседува високи работни, образовни и етички квалитети и е едуцирано да работи со деца на различна […]

Наставнички хороскоп: Дали вашиот стил на настава одговара на вашиот хороскопски знак?

Забавен текст Овен Наставниците родени во овој хороскопски знак имаат тенденција да бидат многу амбициозни и страсни. Во наставата воведуваат нови идеи и иновации. Своите изработки сакаат да ги презентираат и споделуваат во јавноста, преку социјалните мрежи. Но исто така сакаат да ги истакнат и презентираат на различни […]

Неколку непишани правила на релација наставник – ученик

Кога разговарате со ученик за одредени сериозни теми, нека има присуство на трето возрасно лице или доколку сте насамо оставете ја вратата на просторијата отворена. Со учениците треба да се воспостават коректни односи за да воспитно-образовниот процес напредува во посакуваната насока, но исто така треба да се воспотават […]

20 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕФЕКТИВНАТА НАСТАВА

Кога се зборува за ефективна настава пред сè се мисли на ефективноста на наставниците во однос на нивниот севкупен допринос во воспитно-образовното работење, а помалку на учењето манифестирано од страна на учениците. Ефективноста од залагањето на наставникот за постигнување висок резултат во однос на неговата работа треба да […]

Што содржи добриот тест за проверка на знаењата на учениците?

Тестот за проверка на знаењата претставува алтака која служи да се провери колку учениците го совладале наставниот материјал кој наставникот им го предавал, било тоа да се однесува за неколку наставни содржини или една тематска целина. Следат карактеристики кои го одликуваат добриот тест за проверка на знаењата на […]

Совети како да станете успешно училиште во кое ќе сака да се запише секој ученик

Денес сме сведоци на оспиување на бројот на ученици во училиштата, оваа појава потикнува  „борба“ на училиштата за привлекување и запишување на ученик повеќе. За жал ова не е пример само во средните училишта, оваа појава е сè поприсутна и во основните училишта. За да едно училиште биде […]