Ознака: наставници

15 Карактеристики на големите наставници

Кога станува збор за големи наставници се мисли на: успешени, напредени, квалитетени, инспиративни, посветени, ажурни, доблестни итн. наставници. Во натамошниот дел од текстот ќе го користиме зборот големи за сите споменати позитивни атрибути кои ги красат успешните наставници.  Големите наставници може лесно да се препознаат од опкружувањето во […]

Како социјалната мрежа Facebook да се стави во функција на наставниот процес?

Преку учениците на кои им предаваме, преку нашите деца (синови и ќерки), а и преку нашето лично искуство, сведоци сме дека социјалната мрежа facebook е составен дел од нашите животи и длабоко има навлезено во него. Сите ние, или пак поголемиот дел од нас, буквално секојдневно живееме со […]

10 Нешта кои ги рзбираат само наставниците со подолг работен стаж – разберете ги и вие

Изградено чувство за време Со текот на годините, наставникот со долг работен стаж има изградено чувство за време, посебно кога станува збор за временската рамка за реализација на еден наставен час. Тој во себе има биолошки часовник кој точно работи до секунда. Наставната содржина ја реализира во точно […]

Како да изготвите пригоден наставнички говор

Наставничката работа покрај реализацијата на воспитно-образовниот процес, од наставниците бара во дадени ситуации да се обратат кон јавноста со одреден пригоден говор. На изготвувањето говор преку кој наставникот ќе се обрати пред учениците, колегите или пак општо на јавноста не треба да се гледа како на нешто страшно […]

Кои држави во САД нудат најдобри услови за работа на наставниците за 2019 година

Различни држави нудат различни поволности на нивните наставници и тоа во однос на различни сегменти од наставничката работа. Конкретно кај нас во нашата држава, во јавните училишта важат исти закони и прописи во однос на работата, а истото се однесува и во однос на личните примања. Во некои […]

10 ПРИЧИНИ КОИ ГИ ЗБЕСНУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ

Надворешни евалуации Надворешните евалуации на работењето на училиштата најчесто се релизира преку институции кои се занимаваат со креирање образовни политики: ДПИ (интегрална евалуација); БРО (стручен увид); ДИЦ (државна матура, а до не така одамна и екстерно оценување). Сите овие активности се поврзани со следење и мерење на активностите […]

Четиридневна работна недела нов тренд во училиштата

Овој тренд на четиридневна работна недела се бележи во САД. Во САД повеќе од 500 училишни окрузи имаат дозволено некои училишта или пак сите нивни училишта да ја пробаат можноста за 4 работни дена во неделата. Првичните резултати од оваа можност се позитивни. Откажувањето од традицијата не е […]