Ознака: наставници

10 Нешта кои ги рзбираат само наставниците со подолг работен стаж – разберете ги и вие

10 Нешта кои ги рзбираат само наставниците со подолг работен стаж – разберете ги и вие

Изградено чувство за време Со текот на годините, наставникот со долг работен стаж има изградено чувство за време, посебно кога станува збор за временската рамка за реализација на еден наставен час. Тој во себе има биолошки часовник кој точно работи до секунда. Наставната содржина ја реализира во точно предвиденото време за реализација на еден наставен … Continue reading 10 Нешта кои ги рзбираат само наставниците со подолг работен стаж – разберете ги и вие

Advertisements
Како да изготвите пригоден наставнички говор

Како да изготвите пригоден наставнички говор

Наставничката работа покрај реализацијата на воспитно-образовниот процес, од наставниците бара во дадени ситуации да се обратат кон јавноста со одреден пригоден говор. На изготвувањето говор преку кој наставникот ќе се обрати пред учениците, колегите или пак општо на јавноста не треба да се гледа како на нешто страшно и невозможно. Треба да се усвојат основните … Continue reading Како да изготвите пригоден наставнички говор

Кои држави во САД нудат најдобри услови за работа на наставниците за 2019 година

Кои држави во САД нудат најдобри услови за работа на наставниците за 2019 година

Различни држави нудат различни поволности на нивните наставници и тоа во однос на различни сегменти од наставничката работа. Конкретно кај нас во нашата држава, во јавните училишта важат исти закони и прописи во однос на работата, а истото се однесува и во однос на личните примања. Во некои држави во светот, зависно од нивната уреденост, … Continue reading Кои држави во САД нудат најдобри услови за работа на наставниците за 2019 година

10 ПРИЧИНИ КОИ ГИ ЗБЕСНУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ

10 ПРИЧИНИ КОИ ГИ ЗБЕСНУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ

Надворешни евалуации Надворешните евалуации на работењето на училиштата најчесто се релизира преку институции кои се занимаваат со креирање образовни политики: ДПИ (интегрална евалуација); БРО (стручен увид); ДИЦ (државна матура, а до не така одамна и екстерно оценување). Сите овие активности се поврзани со следење и мерење на активностите поврзани со воспитно-образовната работа и како такви … Continue reading 10 ПРИЧИНИ КОИ ГИ ЗБЕСНУВААТ НАСТАВНИЦИТЕ