Tag: Непишани правила

Непишани правила кои ќе им помогнат на новите наставници полесно да се снајдат

Уште на самиот почеток новите наставници треба да знаат дека многу често правилата кои ги учеле на факултет не кореспондираат со оние кои владеат и се применуваат во училиштата. Новите наставници не треба да се потпираат на можноста дека постојано ќе ги набљудуваат нивните поискусни колеги и дека […]