Ознака: Образовни стратегии

Образовни стратегии по ваш избор

Образовни стратегии по ваш избор

Додека трае факултетското образование на идните наставници тие изучуваат одредени наставни стратегии кои обично кога ќе почнат со работа во училиштата ги занемаруваат и забораваат. Успешната настава подразбира добро испланиран начин на реализација на активности преку кои ќе се реализираат наставните содржини и на крај ќе се постигнат посакуваните цели. Во цела оваа дејност несмеат … Continue reading Образовни стратегии по ваш избор

Advertisements