Ознака: односот на наставникот

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Директорот на училиштето во однос на воспитно-образовниот процес треба да следи неколку полиња: планирање и подготовка на наставата, организација и дисциплина во паралелките, стил на предавање на наставниците, односот на наставникот кон учениците и ниво и квалитет во однос на ученичките знаења. Во однос на планирање и подготовка […]