Ознака: родителска средба

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Средбите со родителите се задолжителни во текот на учебната година. Истите се реализираат за да родителите бидат навремено информирани со воспитно-образовниот процес во кој учествуваат нивните деца, а секако и тие самите да изнесат одредени предлози и идеи поврзани со тој процес. Помеѓу родителите секако дека ќе се најде еден или пак неколку родители кој/кои … Continue reading Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Advertisements