Ознака: Родител

Совети како да станете успешно училиште во кое ќе сака да се запише секој ученик

Совети како да станете успешно училиште во кое ќе сака да се запише секој ученик

Денес сме сведоци на оспиување на бројот на ученици во училиштата, оваа појава потикнува  „борба“ на училиштата за привлекување и запишување на ученик повеќе. За жал ова не е пример само во средните училишта, оваа појава е сè поприсутна и во основните училишта. За да едно училиште биде посакувано место каде учениците ќе го стекнат … Continue reading Совети како да станете успешно училиште во кое ќе сака да се запише секој ученик

Advertisements
СОВЕТИ ПОВРЗАНИ СО ДОМАШНАТА РАБОТА

СОВЕТИ ПОВРЗАНИ СО ДОМАШНАТА РАБОТА

Целта на овој текст е да се дадат одредени совети со што домашната работа нема да претставува фрустрација и нешто на кое нема да се гледа како на потешкотија, а се со цел тој да научи редовно да ги исполнува своите работни обврски. Умерено гледање телевизија и играње видео игри Додека ученикот работи на својата … Continue reading СОВЕТИ ПОВРЗАНИ СО ДОМАШНАТА РАБОТА

Бонтон за родители

Бонтон за родители

Како родители секогаш имајте на ум дека училиштето на вашето дете му е како втор дом. Тоа голем дел од денот поминува во него. Исто како што барате од него да ги почитува домашните правила на однесување, така од него побарајте да ги почитува и правилата на добро однесување во училиште. За да сето ова … Continue reading Бонтон за родители

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање на негативното однесување кај ученикот. За да … Continue reading Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици