Tag: Соработка

10 НАЧИНИ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на наставниците и училиштето е многу значајна затоа што помага во јакнењето и градењето на добри партнерски односи. Постојат различни начини на соработка, како позначајни ќе ги истакнеме: Индивидуални разговори со родителите Родиелски состаноци на одделението Состанок на мали групи родители Заеднички состаноци на родителите, наставниците и […]

ВЕШТИНИ КОИ УЧЕНИКОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ГИ СОВЛАДА ЗА ВРЕМЕ НА ШКОЛУВАЊЕТО

До не така одамна писменоста подразбирала лицето да знае да пишува, чита и смета. Денес во дигиталното време на живеење за писмено лице се смета она кое информатички и медиумски е писмено, критички размислува, има соодветен пристап во решавање на одреден проблем, знае тимски да соработува и правилно […]