Tag: Средства за зависност

Злоупотреба на средствата за зависност (симптоми и знаци)

На самиот почеток од новата учебна година добро е да се каже во кратки црти и за злупотребата на средставата кои создаваат зависност кај учениците, посебно од страна на оние ученици кои се во фаза на адолесценција. Учениците кои се во фаза на адолесценција (лицата кои се во […]