Tag: Стрес

Наставниците со алармантна стапка ја напуштаат професијата

             Напуштањето на наставничката професија не е нешто што се случува сега, оваа појава била евидентна отсекогаш. Но, последните години според Институтот за политика за учење од САД се проценува дека 8% од вкупниот број наставници во САД ја напуштаат наставничката професија секоја […]

СТРЕС – СИМПТОМИ – НАСТАВНИЦИ

Денес една од најзачестените теми за разговор општо помеѓу луѓето, а со самото тоа и меѓу наставниците е стресот. Симптомите на стресот може да бидат: Емоционални Во однесувањето Когнитивни (поврзани со мислењето) Телесни реакции Симптомите на стрес поврзани со емоционалноста се: Неаздоволство (Чувство на лошо расположение и тага). […]