Ознака: Стручна служба

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање на негативното однесување кај ученикот. За да … Continue reading Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Advertisements
Индикатори за следење на детето при неговиот упис во прво одделение (Алатка)

Индикатори за следење на детето при неговиот упис во прво одделение (Алатка)

Дадените индикатори претставуваат своевиден инструмент за следењето на постапките и однесувањето на детето при неговиот упис во прво одделение. Овој инструмент е поделен во неколку подрачја, а секое подрачје содржи индикатори. Во однос на индикаторите претставникот од Комисијата за упис на првачиња (обично тоа е училишниот педагог/психолог) ги бележи реакциите на детето на тој начин … Continue reading Индикатори за следење на детето при неговиот упис во прво одделение (Алатка)

Околу запишувањето на учениците во прво одделение

Околу запишувањето на учениците во прво одделение

Се ближи месец мај кога започнува запишувањето на учениците во прво одделение. За таа цел ви го претставувам делот од Законот за Основно образование, поточно глава IV на законот насловена како „Запишување на учениците“, во која се опфатени членовите: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52. Во членовите покрај запишувањето на учениците во … Continue reading Околу запишувањето на учениците во прво одделение