Ознака: Тутор

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Работата на туторот се состои во тоа што тој му помогне на ученикот во неговото учење преку индивидуален пристап. Со помош на тутор ученикот полесно го совладува наставниот материјал бидејќи туторот се приспособува на потребите на ученикот во однос на учењето. Преку овој пристап, ученикот со тек на време развива соодветни вештини кои ќе му … Continue reading Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Advertisements