Tag: УЧЕНИЦИ

Како да изготвите пригоден наставнички говор

Наставничката работа покрај реализацијата на воспитно-образовниот процес, од наставниците бара во дадени ситуации да се обратат кон јавноста со одреден пригоден говор. На изготвувањето говор преку кој наставникот ќе се обрати пред учениците, колегите или пак општо на јавноста не треба да се гледа како на нешто страшно […]

10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

Не сака непродуктивни состаноци Не му е по волја кога директорот или пак училиштниот стручен соработник ќе свика состанок со одделенските или пак со предметните наставници, а она што е тема на разговор се однесува само на неколку наставници. Тој знае јавно да искоментира дека не требало да […]

Зошто треба да бидат почитувани наставниците?!

        Доколку прашаме било кој наставник што не му се допаѓа во однос на неговата работа, сигурно ќе слушнеме голем број одговори во насока: мала плата, стресна работа, недоволна почит од стрна на учениците и нивните родители итн. Исто така од поголемиот број наставници покрај […]

Четиридневна работна недела нов тренд во училиштата

Овој тренд на четиридневна работна недела се бележи во САД. Во САД повеќе од 500 училишни окрузи имаат дозволено некои училишта или пак сите нивни училишта да ја пробаат можноста за 4 работни дена во неделата. Првичните резултати од оваа можност се позитивни. Откажувањето од традицијата не е […]

Зошто помалата паралелка/клас овозможува поквалитетна настава?!

Моменталната законска регулатива во однос на бројот на ученици во паралелка, односно клас не соодветствува со денешните општествени прилики и текови во воспитно-образовниот процес. Повеќе од една деценија се водат дебати околу тоа дали е потребно да се намали бројот на ученици во паралелките, односно класовите за да […]

Како да се биде креативен наставник?

Да се биде наставник е една од најубавите професии. Оние кои се наставници, ова можат да го разберат и без дополнително објаснување. На ова тврдење, треба да се додаде и следново – една од најодговорните професии. Воспитувањето и образованието на младите генерации воопшто не е лесна работа. За тоа […]

ГРЕШКИ КОИ ГИ ПРАВAT НАСТАВНИЦИТЕ (намерни и ненамерни)

Во текстот што следи претставени се грешки кои ги прават наставниците (намерно и ненамерно), а кои влијаат во унапредувањето на целокупниот воспитно-образовен систем. Ваквите грешки влијаат воспитно-образовниот систем да тапка во место наместо истиот да се унапредува и осовременува. Се заборава дека учењето треба да биде забавно. Премногу […]