Ознака: Учење

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Работата на туторот се состои во тоа што тој му помогне на ученикот во неговото учење преку индивидуален пристап. Со помош на тутор ученикот полесно го совладува наставниот материјал бидејќи туторот се приспособува на потребите на ученикот во однос на учењето. Преку овој пристап, ученикот со тек на […]

Идеална училница

Затворете ги очите и замислете ја училницата во која предавате, замислете како би сакале да изгледа таа. Замислете ја идеалната училница и тоа не само од визуелен аспект: нагледни средства, клупи, столчиња, уреденост со предмети и училиштен намештај, замислете ја и од функционална гледна точка: начинот на предавање, […]

Пример за развојот на еден наставник

ПОЧЕТНИК   СО МАЛО ИСКУСТВО   СО ГОЛЕМО ИСКУСТВО   – Стекнува идентитет на наставник. – Училницата ја гледа низ очи на наставник, а не како ученик. – Сфаќа дека наставните предмети се повеќе од факти и правила, а поучувањето е сложена и неодредена активност. – Постојат мноштво […]

УЧЕЊЕ НАСОЧЕНО КОН УЧЕНИЦИТЕ

Учењето насочено кон ученикот го отсликува начинот на размислување поврзан со учењето и наставата каде се нагласува одговорноста на ученикот во однос на активностите како што се: планирање на учењето, интеракција со наставникот и соучениците, истражување и проценка во однос на учењето Kenon R. (Cannon, R.) (2000) Учењето […]