Ознака: Учење

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Работата на туторот се состои во тоа што тој му помогне на ученикот во неговото учење преку индивидуален пристап. Со помош на тутор ученикот полесно го совладува наставниот материјал бидејќи туторот се приспособува на потребите на ученикот во однос на учењето. Преку овој пристап, ученикот со тек на време развива соодветни вештини кои ќе му … Continue reading Како туторот треба да му помага на ученикот во учењето

Advertisements
Пример за развојот на еден наставник

Пример за развојот на еден наставник

ПОЧЕТНИК   СО МАЛО ИСКУСТВО   СО ГОЛЕМО ИСКУСТВО   - Стекнува идентитет на наставник. - Училницата ја гледа низ очи на наставник, а не како ученик. - Сфаќа дека наставните предмети се повеќе од факти и правила, а поучувањето е сложена и неодредена активност. - Постојат мноштво контекстуализации на поучувањето кои можеби не ги … Continue reading Пример за развојот на еден наставник

УЧЕЊЕ НАСОЧЕНО КОН УЧЕНИЦИТЕ

УЧЕЊЕ НАСОЧЕНО КОН УЧЕНИЦИТЕ

Учењето насочено кон ученикот го отсликува начинот на размислување поврзан со учењето и наставата каде се нагласува одговорноста на ученикот во однос на активностите како што се: планирање на учењето, интеракција со наставникот и соучениците, истражување и проценка во однос на учењето Kenon R. (Cannon, R.) (2000) Учењето насочено кон ученикот на самиот ученик му … Continue reading УЧЕЊЕ НАСОЧЕНО КОН УЧЕНИЦИТЕ