Ознака: училишта

ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН УВИД ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Согласно надлежностите утврдени со Законот за Бирото за развој на образованието советниците од Бирото вршат стручен увид во начинот на планирање и реализација на наставните единици, на оценувањето на учениците и на обезбедувањето  стимулативна средина при реализацијата на наставата од страна на наставниците, како и на примената на […]

Забрана на мобилните (паметни) телефони во училиштата

Франција е една од ретките земји која го има забрането користењето на паметните телефони во училиштата и тоа го има уредено со закон, но се поставува прашањето дали овој чекор ќе вроди со посакуваните исходи. Сега кога цврсто чекориме во 21 век веќе не можеме да ја негираме […]