Ознака: Училиште

10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

Не сака непродуктивни состаноци Не му е по волја кога директорот или пак училиштниот стручен соработник ќе свика состанок со одделенските или пак со предметните наставници, а она што е тема на разговор се однесува само на неколку наставници. Тој знае јавно да искоментира дека не требало да бидат поканети сите наставници бидејќи состанокот не … Continue reading 10 Карактеристики кои треба да го красат современиот и рационален наставник

Advertisements
Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Училиштниот директор е глава на училиштето, од него во голема мерка зависи квалитетот на работа на самото училиште. Во однос на актуелната процедура за избор на директор постојат многу дилеми поврзани со тоа дали моменталниот избор на директор на едно училиште е добар и дали истиот би можел да биде уште подобар кога би се … Continue reading Како да се избере квалитетен училиштен директор ?

Како да се биде креативен наставник?

Како да се биде креативен наставник?

  Вашите предавања нека бидат поинакви. Почитувајте ги методските правила, но не држете се слепо до нив. Доколку кај своите ученици забележете досада и прашање  „Уште колку има до ѕвончето“, треба да ви биде јасно дека во нешто грешите. Значи, променете нешто. Излезете од рамките на училиштето и вообичаените правила. Споредете ги поимите кои ги објаснувате … Continue reading Како да се биде креативен наставник?

Одговорно и прифатливо однесување на наставникот

Одговорно и прифатливо однесување на наставникот

Од моментот кога започнува работниот ден, наставниците својата вистинска природа ја ставаат во втор план. Ја напуштаат својата приватност, семејното катче, и тргнуваат во она што се вика соодветно работно однесување во склад со природата на работното место.       Постојат мноштво правила на добро работно однесување, кое на наставниците ќе им покажат: како … Continue reading Одговорно и прифатливо однесување на наставникот